•  گروه غذایی رفتاری :

    آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، مجتمع تجاری طوس، دفتر مرکزی رستوران رفتاری
  • تلفن :886877511-021
  • شماره پروانه استاندارد محصول :17065/003/40
  • تاریخ اعتبار :15/09/2019

  • شماره سریال پروانه :SITI 1.2102.97