مجوز انحصاری تبلیغات در حوزه گردشگری ، خدمات ، کالاها و محصولات توسط سازمان بین المللی سیتی وان در شبکه تلویزیونی ایران کالا

IRAN kala 2

IRAN kala 1