گواهی ثبت علامت تجاری و لوگوی SITI1 به زبان انگلیسی و بدون متن بنام سازمان بین المللی سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 36 طبقه کالایی

tabaghe 4 1

tabaghe 4 2

tabaghe 4 3