تفاهمنامه چند جانبه فی ما بین سازمان بین المللی سیتی وان

و اتحادیه بین المللی روسای دانشگاههای جهان ، دانشگاه کاکاسوس ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،

دانشگاه پیام نور ، موسسه آموزش عالی قشم ، و مجمع تشخیص مصلحت نظام

در خصوص اعطای جایزه بین المللی ساطمان بین المللی سیتی وان

azad 1

azad 2

azad 3

azad 4

azad 5