•  فعالیتهای بین المللی علمی پژوهشی سیتی وان :


    سازمان بین المللی سیتی وان به عنوان تنها سازمان بین المللی درجهان عضو اتحادیه روٌسای دانشگاههای جهان (IAUP) بوده که با 300 دانشگاه معتبر جهان در تعامل و همکاری می باشد این سازمان برای اولین بار در جهان ریاست منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی اتحادیه روٌسای دانشگاههای جهان (IAUP) را بر عهده داشته و عضو شورای اجرایی این اتحادیه می باشد بر اساس تفاهم نامه 7 جانبه با رئیس اتحادیه بین المللی روٌسای دانشگاههای جهان (IAUP) ، این سازمان تنها سازمان صادر کننده گواهینامه های دروه های بین المللی کوتاه مدت و بلند مدت در مقطع دکتری تجربی و پژوهش محور می باشد که بر اساس این تفاهم نامه کلیه طرفین اعلام نمودند که صدور مدرک دکتری تجربی و تحقیقاتی سازمان بین المللی سیتی وان مورد تایید آنان است .

    نکته قابل توجه آن که کسانی که موفق به گذراندن دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در سازمان بین المللی سیتی وان شوند کلیه مدارک در سطح بین المللی اتحادیه روٌسای دانشگاههای جهان (IAUP) و سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) ارزش رسمی و بین المللی در جذب در کلیه حوزه های اعلامی دارد.