•  جایگاه و اعتبار سازمان بین المللی سیتی وان:

    1.سازمان بین المللی سیتی وان، اولین سازمان بین المللی در جهان است که اتحادیه بین المللی روسای دانشگاههای جهان (IAUP) مستقردر نیویورک و لندن در جولای 2017 ، این سازمان را به عنوان اولین سازمان علمی پژوهشی در شورای اجرایی اتحادیه (IAUP) در کشور اتریش انتخاب نمود.

    2.این سازمان طی مصوبه 8 ژوئن 2018 به عضویت رسمی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد (UNWTO) درآمده و به عنوان تنها سازمان بین المللی در حوزه کیفیت، سلامت ، حلیت و اصالت به تمام کشورهای عضوUNWTO معرفی شده است.

    گستره فعالیت سازمان بین المللی سیتی وان :

     کشورهایی که در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در ژنو این سازمان را به عنوان همکار پذیرفته اند به شرح زیر می باشند:

    "آذربایجان ، بحرین ، چین ، آلمان ، مصر ،اتحادیه اروپا ، اسپانیا ، فرانسه , انگلستان ، کرجستان ، یونان ، هندوستان ، ایتالیا ، کره جنوبی ، سازمان مالکیت معنوی آفریقا ، عمان ، روسیه ، سوریه ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، تونس ، ترکیه ، ایالات متحده آمریکا ، ازبکستان ".