بخشنامه سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی کشور در خصوص دوره های دکتری تخصصی ، مهارتی ، پژوهش و تجربی در 22 شاخه مدیریت گردشگری

Mirc 1Mirc 2

Mirc 3