بخشنامه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوائی و جهانگردی ایران در خصوص معرفی سازمان بین المللی سیتی وان به عنوان تنها صادر کننده برند حلال

anjoman 1