محمدرضا گلزار اولين ايرانى هنرمند و خلاق و كار آفرين از سوى سازمان بين المللى سيتى وان ( SITI1 ) عضو وابسته UNWTO و از سوى IAUP مستقر در نيويورك و لندن به عنوان سفير سيتى وان ( SITI1 ) در حوزه كيفيت،سلامت،حليت و اصالت در جهان برگزيده شد.

photo 2019 01 01 18 25 07